NOVINKA: JARNÍ VARIANTY ČELENEK S NOVÝMI DESIGNY.🌷 🌷NAD 800KČ MÁTE DOPRAVU ZÁSILKOVNY NA VÝDEJNÍ MÍSTA ZDARMA.

Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.anetamarencakova.cz

Se sídlem: Darkovičky, Jandova 45, 74801

IČ/DIČ: 05380197

E-mailová adresa: colorky.am@gmail.com

Telefonní číslo: 737404297

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …….… jsem na vašem eshopu …………………. vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady ……………………………………………………………………….. Požaduji vyřídit reklamaci      následujícím způsobem ………………………………………………………………………………………………. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání …………….datum obdržení……………..
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) …………………………..
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

 

 

V ……………………., Dne ……………………..

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ………………….

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci!!!!!!! Berte také zřetel na správné zacházení s výrobky.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu